Lösningar

Vilfo för Hem

Håll dig skyddad online. Använd din favorit VPN-leverantör.

Vilfo för Företag

Kommer snart. Säkra ditt nätverk.

Produkter

Vilfo router
Vilfo Router

Kraftfull hårdvara som krypterar VPN-trafik upp till 500 Mbit/s.

Vilfo software
Vilfo OS

Installera Vilfo OS på din router/hårdvara.

Varför Vilfo?

VPN-leverantörer

Använd vilken som helst av våra 24 integrerade VPN-leverantörer

Split tunneling

Bestäm vilken trafik som skickas över VPN-anslutningarna

Insikter

Vet vad som händer i ditt nätverk

Streaming

Strömma innehåll från var som helst — överallt

Föräldrakontrollregler

Inga fler konflikter om sängtider eller middagar

Webbläsartillägg

Vilfos webbläsartillägg gör ditt liv enklare

Gaming

Håll dig skyddad samtidigt som du har en optimal spelupplevelse

Det kommer mera...

Kolla roadmap för kommande förbättringar

Allmänna villkor

Vilfo utvecklas och drivs av Vilfo AB, som ligger i Stockholm, Sverige. Vilfo AB har organisationsnummer 559129-8442 och momsnummer SE559129844201.

Genom att använda produkten, tjänsten eller komma åt webbplatsen godkänner du ("du" eller "användare") användarvillkoren och sekretessbestämmelserna. Om du inte samtycker till detta får du inte använda webbplatsen, produkten eller tjänsten.

Vi förbehåller oss rätten att ändra användarvillkoren. Tjänstevillkoren kan komma att ändras utan tidigare avisering. Ansvaret för att granska och hålla sig uppdaterad med Vilfos användarvillkor ligger helt och hållet på den person som använder produkten och tjänsten och som har tillgång till Vilfos webbplats.

Hårdvarugaranti

Vilfo har ett års hårdvarugaranti som täcker maskinvarufel, som startar när produkten har skickats.

Garantin täcker inte skador, försämringar eller fel som beror på ändringar, modifieringar, felaktig eller orimlig användning eller underhåll, felaktig användning, missbruk, olycka, försummelse, felaktiga kylförhållanden, exponering för fukt, brand, blixtnedslag, strömstötar eller andra naturkatastrofer.

Det täcker inte heller skador, försämringar eller funktionsstörningar till följd av försök att ändra produktens funktionalitet utöver den ursprungliga användningen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, exekvering av kommandon i produkten för att utföra uppgifter som inte direkt och skriftligen godkänts av Vilfo.

Garantin täcker fraktkostnader för leverans av produkten till Vilfo och tillbaka till användaren, samt utbyte av trasiga komponenter, om problemet identifieras som ett hårdvarufel under vår undersökning. Om problemet inte identifieras som ett hårdvarufel ska alla fraktkostnader för leverans av produkten och utredningen betalas av användaren.

Returer

Vi är övertygade om att du kommer att älska Vilfo. Testa produkten i 14 dagar och i det osannolika fallet att du vill returnera den får du en återbetalning.

Returfrakt kostar $35 och du ansvarar för att enheten har packats noggrant och med tillräcklig isolering för att förhindra fraktskador. Enheten måste vara fullt fungerande och inte ha några tecken på kosmetiska skador för att du ska få full återbetalning. Om du inte inkluderar originalboxningen eller tillbehör kan du också debiteras en extra avgift. Om det används oskäligt stor returemballage kommer ytterligare avgifter att tas ut för att kompensera fraktkostnaderna.

Komponent Avdrag
Strömadapter $10
Strömkabel $5
Ethernetkabel $5
Antenner (2) $10
Manual $5
Skum $5
Paket $10

Det kan ta upp till 7 arbetsdagar innan en retur hanteras efter att den har mottagits av oss.

Tjänsten faktureras i förväg på årsbasis och förnyelser är inte återbetalningsbara i enlighet med svensk lag. Vi skickar e-post före förnyelsen för att informera om den kommande avgiften. Du kan säga upp tjänsten när som helst.

Begränsning av ansvar

All information på webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" utan någon som helst garanti. Vilfo förbehåller sig rätten att göra ändringar eller uppdateringar av denna webbplats, produkt eller tjänst när som helst utan föregående meddelande.

Vilfo ska under inga omständigheter vara ansvarig gentemot dig för indirekta, tillfälliga, följdskador, särskilda eller exemplariska skador som uppstår på grund av eller i samband med användning av webbplatsen, produkten eller tjänsten, oavsett om sådana skador grundar sig på avtalsbrott, garantibrott eller annan ekonomisk förlust, oavsett om Vilfo har informerats om möjligheten av sådana skador eller inte. Vilfo ska under inga omständigheter vara ansvarig gentemot dig för något belopp.

I största möjliga utsträckning som tillåts av tillämplig lag, befriar du härmed Vilfo och dess anställda eller andra partners från allt ansvar för krav, skador (faktiska och/eller följdskador), kostnader och utgifter (inklusive rättegångskostnader och advokatarvoden) av alla slag och natur, som härrör från eller på något sätt är relaterade till din användning av Webbplatsen, Produkten eller Tjänsten.

Uppsägning

Vi kan omedelbart säga upp detta avtal om du inte betalar avgifterna när de ska betalas i enlighet med din prenumerationsplan.

Du kan säga upp detta avtal genom att begära att Tjänsten avbryts.

Frågor och funderingar

Frågor, kommentarer och förfrågningar om användarvillkoren kan skickas till support@vilfo.com.

Uppdateringar

Användarvillkoren ändrades senast i april 2022.