Lösningar

Vilfo för Hem

Håll dig skyddad online. Använd din favorit VPN-leverantör.

Vilfo för Företag

Kommer snart. Säkra ditt nätverk.

Varför Vilfo?

VPN-leverantörer

Använd vilken som helst av våra 26 integrerade VPN-leverantörer

Split tunneling

Bestäm vilken trafik som skickas över VPN-anslutningarna

Insikter

Vet vad som händer i ditt nätverk

Streaming

Strömma innehåll från var som helst — överallt

Föräldrakontrollregler

Inga fler konflikter om sängtider eller middagar

Webbläsartillägg

Vilfos webbläsartillägg gör ditt liv enklare

Gaming

Håll dig skyddad samtidigt som du har en optimal spelupplevelse

Det kommer mera...

Kolla roadmap för kommande förbättringar

Roadmap

Vi tror på transparens. Nedan följer vår roadmap som består av både fullbordade och aktuella sprintar. Vi visar roadmapen för att tydligt visa vart vi vill ta Vilfo - och var vi är just nu med utvecklingen.

Roadmapen hämtas i realtid från vårt Gitlab-repo. Vi arbetar enligt scrummetoden med sprints. Kommande version är v1.1.5 . När en funktion har slutförts av en utvecklare måste den gå igenom ytterligare två steg: Kodgranskning och sedan verifiering. En separat utvecklare ser igenom koden under kodgranskningen och ser till att den är skriven i enlighet med våra krav.

När funktionen har passerat kodgranskningen flyttas uppgiften till Verifiering, där en produktchef testar den och ser till att den fungerar enligt specifikationerna. Därefter markeras funktionen som slutförd vilket innebär att det kommer att ingå i nästa programuppdatering. Så snart vi har slutfört alla uppgifter i en sprint visas de nedan.

Nästkommande version

v1.1.5

0 av 6 slutförda ändringar
0%
Skall fastställas

Planerade uppdateringar

v1.2.0

TBA

v1.3.0

Add additional notification services & guest wifi

v1.4.0

Skall fastställas

Lanserade uppdateringar

v1.1.4

Lanserades Oct 25, 2021
 • Improved speed for VPN connections
 • Resolved bug so it's possible to access UI when WAN access is enabled
 • Resolved bug with uptime field on device details page.
 • Resolved bug with counter for Vilfo's VPN server

v1.1.3

Lanserades Sep 30, 2021

Patch for OVPNbox users to resolve issue with wifi being inaccessible.

v1.1.2

Lanserades Sep 28, 2021

This release resolves several issues reported from v1.1.0.

 • Added redis dump to Diagnostics
 • Added support for OpenVPN configurations that have port parameter separated from hostname
 • Resolved bug that caused port forwarding page not to load when 100+ devices are used
 • Resolved bug so WAN access can be disabled
 • Resolved bug that could cause an IP leak after reboot
 • Resolved bug that caused bandwidth statistics to not work correctly
 • Resolved bug that some users experienced with constant reconnects
 • Improved Devices page to properly hand 100+ devices
 • Improved wifi stability
 • Improved throughput for VPN connections. Additional improvements coming in v1.1.3
 • Updated underlying operating system to OpenWrt 21.02

v1.1.1

Lanserades Jul 05, 2021

This release is aimed towards patching some issues reported from v1.1.0.

 • Resolved a bug that diagnostics at some times failed to be sent
 • Resolved a bug that could lead to an IP leak if WAN dropped
 • Resolved a front-end bug when reconnecting a group
 • Adjusted VPN configurations downloaded for the Vilfo VPN server so Android phones didn't throw errors.
 • Resolved a bug with custom providers when migrating from 1.0.14
 • Added OpenVPN icon in the browser extension if device is using a Custom VPN Provider
 • Allow "Access Vilfo on WAN" even if WAN has a NAT'd IP address
 • Improved stability in browser extensions
 • Resolved a grub issue causing a few units to not boot automatically after a reboot

v1.1.0

Lanserades May 09, 2021

This is a major update, going from LEDE as the underlying operating system to OpenWrt. We've done over 1250 commits of changes to adjust Vilfo.

An open beta has been taking place for the last two months. If you want to participate, change the update channel of your unit to Beta on the General tab. If no major issues are reported, v1.1.0 will be released on May 10th, 2021.

Besides adjusting Vilfo to the underlying changes, the following features/improvements have been made:

 • The killswitch is now enabled the second a connection attempt is made, instead of after a VPN connection has been established
 • The internet connection for all devices is blocked on boot before any potential VPN connections have been established
 • Ability to switch a VPN connection for a group without first having to disconnect
 • Ability to discover devices with static IP addresses in the network
 • Ability to connect groups without any devices to VPN servers
 • Allow editing of parental control rules
 • New layout for the parental control page
 • Resolved bug that caused issues submitting diagnostics if Vilfo had been powered on for a long time.
 • Ability to perform backups again
 • Improved load times when over 100 devices are in a network
 • Various bug fixes related to statistics intervals
 • API token no longer gets invalidated on new logins
 • Added custom messages for some VPN providers explaining which credentials should be used
 • Improved setup flow
 • Drastically reduced file writes to SSD
 • Bypass can now handle IDN domains
 • Allow various date formatting options
 • Added possibility to connect a group without any devices to a VPN server
 • Improved formatting when viewed on mobile devices
 • Additional input checks regarding IP and ports when bypassing
 • A total rewrite of Firefox & Chrome extensions (will not work until v1.1.0 is released publicly)
 • Several bug fixes & improved error handling

v1.0.14

Lanserades Jun 23, 2020
 • New: added support for PPPoE
 • New: added a “?” icon in multiple parts of the interface that explains functionality
 • New: include ipset information when submitting diagnostics
 • New: control how long Vilfo should attempt to connect to a VPN server prior to aborting. Setting is added on OpenVPN settings page
 • New: redesigned VPN providers page that lists all the regions for VPN providers that have been integrated
 • Bug fix: bandwidth measurement works properly for devices that have connected to the Vilfo VPN server
 • Bug fix: fixed so it’s possible to change encryption cipher on the Vilfo VPN server
 • Bug fix: align labels on modal that is displayed for editing device information
 • Bug fix: added support for “auth-token” as an OpenVPN setting
 • Improvement: let LUCI be enabled during setup
 • Improvement: redesign dropdown menu for regions to make countries more apparent
 • Improvement: add flag icon to region tag on Devices page
 • Improvement: merged status and uptime columns on Devices page for clarity
 • Improvement: remove offline interfaces on the System page for clarity
 • Improvement: several internal improvements regarding testing procedures and CI

v1.0.12/1.0.13

Lanserades Jan 30, 2019

Note: We released 1.0.12 but noticed an issue that can happen when updating from 1.0.10.

As a result, we removed 1.0.12. However, to make sure the users who updated to the earlier version also get these bugfixes, we're re-releasing it as 1.0.13.

 • New: integrated VPN server functionality in Vilfo so you can connect to your network from anywhere in the world. Read documentation.
 • New: create additional users in Vilfo. Read documentation.
 • New: integrated notification for when users connect to the Vilfo VPN server
 • New: integrated notification for when users disconnect to the Vilfo VPN server
 • New: see connections by VPN users in Device's history log
 • New: link version number in upper right corner to the development roadmap
 • New: link logo in sidebar to vilfo.com
 • New: added functionality to Remove all devices in the group Unsorted devices directly on Devices page
 • New: allow editing of ports
 • New: added an event for devices if their IP addresses are changed
 • New: include VPN server log when sending diagnostics
 • Bug fix: fixed calculation errors for bandwidth graphs on Statistics
 • Bug fix: fixed so diagnostics can be sent even if certain files are very big
 • Bug fix: removed javascript direct and thus added possibility to open Device pages in new tabs
 • Bug fix: rephrased connection message during setup
 • Improvement: display the last time a device was seen on Devices by hovering on Offline text
 • Improvement: renamed Device History to History on Device page
 • Improvement: added consistent spacing for group headers
 • Improvement: if a VPN provider only has one region it'll be the preselected option when connecting
 • Improvement: removed "IPv4" text before displaying IPv4 addresses on Devices
 • Improvement: removed the Remove device button on Devices page to improve readability
 • Improvement: moved the Remove group button on Devices page to the Edit modal to improve readability
 • Improvement: offload vilfo.com by randomizing VPN provider update time by 15 minutes
 • Improvement: don't display accumulated bandwidth in graphs on Statistics.
 • Improvement: on the Dashboard, ignore Unknown when displaying top manufacturers
 • Improvement: added an icon across multiple pages to make it easier to understand which device represents the unit you're currently using
 • Improvement: added icon to Copy the entire OpenVPN log when viewing a connection log
 • Improvement: added icon to Copy the entire OpenVPN configuration file
 • Improvement: if connection to a VPN provider fails, a button will appear to display the OpenVPN log as well as the OpenVPN configuration file

v1.0.11

Lanserades Nov 20, 2018
 • New: integrated PrivateVPN as a VPN provider
 • Bug fix: sort realtime graphs on Dashboard by group name
 • Bug fix: added bypass icon on Device page in case the device is bypassed
 • Bug fix: time picker on Parental control did not use 24H format correctly
 • Bug fix: handle OpenVPN configuration files that use tls-crypt
 • Bug fix: the active indicator on Parental control did not work properly
 • Bug fix: fixed issues with sending diagnostics
 • Improvement: extended our disk image test suite drastically
 • Improvement: extended our UI test suite drastically
 • Improvement: reject bypass rules that contain internal IP addresses
 • Improvement: minimize debug output to install.log
 • Improvement: rephrased the killswitch description on the OpenVPN page

v1.0.10

Lanserades Oct 26, 2018

This is a small hotfix to correct two main bugs:

 • Updating from serial based versioning to 1.0.1 and then to 1.0.9 caused fatal errors
 • Bug during setup for v1.0.9 in case users went back to the license code step

v1.0.9

Lanserades Oct 16, 2018
 • New: added firmware upgrade step during setup
 • New: display a device's external IPv4 on the Device page
 • New: include additional information when sending diagnostics (iptables, ip route, ip addr, dnsmasq configs & nginx log)
 • New: display acquired IP & DNS addresses from ISP on Network in case WAN settings are set to DHCP
 • Bug fix: couldn't change admin password on General
 • Bug fix: removed requirement of supplying a MAC address when setting up static IP address on WAN
 • Bug fix: prevent rate limiting hiccups to vilfo.com
 • Bug fix: extended timelimit for Ubus file requests
 • Bug fix: VPN protection could stop working after removing device bypass rules
 • Bug fix: incorrect datetime was displayed on System
 • Bug fix: remove bypass for subdomains as well when removing bypass for the domain
 • Improvement: bypass of Netflix & youtube works properly with extension v0.4.7
 • Improvement: hardened firewall rules on tun interfaces
 • Improvement: improved content on Extension
 • Improvement: start pinging regions immediately when enabling a provider on VPN Providers
 • Improvement: added internet validation during setup when changing WAN settings
 • Improvement: fixed inconsistency issues with footer during setup
 • Improvement: fixed grammar and inconsistency issues on Bypass
 • Improvement: fixed left-align styling on Device page for large screens
 • Improvement: clarified copy on VPN Providers when no providers had been activated
 • Improvement: added a 15 minute randomization period for automatic updates to ensure all Vilfo units don't update at the exact same time

v1.0.8

Lanserades Sep 25, 2018
 • New: integrated Borderless VPN as a VPN provider
 • Bug fix: display interface bandwidth statistics correctly on System
 • Bug fix: correctly verify VPN provider credentials during setup
 • Bug fix: added missing firewall rules for vilfo6-9 interfaces
 • Bug fix: couldn't backup Vilfo
 • Bug fix: couldn't remove port forwards that are tcp+udp
 • Bug fix: browser extension couldn't recognize unique Vilfos properly
 • Bug fix: couldn't remove bypass rules that contain multiple ports
 • Bug fix: couldn't disable wireless during setup
 • Bug fix: couldn't remove groups that contained devices
 • Improvement: expanded our internal test suite
 • Improvement: added cache to browser extension API to decrease resource usage
 • Improvement: added rate limiting for the browser extension API

v1.0.7

Lanserades Sep 06, 2018
 • New: click on the power button three times within five seconds to reset Vilfo to factory defaults
 • New: redesigned Devices page to make it airier and pruned
 • New: added verification of VPN provider credentials during setup
 • New: Vilfo will connect the group "Unsorted devices" automatically during initial setup
 • New: added "Choose best region automatically" when connecting to a VPN provider on Devices. Vilfo will connect to the region that has the lowest latency for you
 • New: it is now possible to move devices between groups directly
 • New: added option to override the MAC addresses on WAN and LAN interfaces
 • Bug fix: fixed issue that prevented certain users from seeing any devices in Vilfo UI
 • Bug fix: increased timeout for certain requests
 • Bug fix: the chart containing Online/Offline devices on the Dashboard no longer jump around when hovering on it with the mouse
 • Bug fix: "Device last seen" now correctly shows the time a device was last connected to the network
 • Bug fix: improved IP validation logic to not allow IP addresses that ends with 0 (eg. 192.168.0.0)
 • Bug fix: redirect user to login screen if API requests fail due to unauthenticated requests
 • Improvement: when viewing the login page, the cursor will now automatically focus on the username field
 • Improvement: regions are now sorted alphabetically according to country codes and not based on city names. This change makes it far easier to find all regions within a specific country
 • Improvement: added a button on General for copying the API access token
 • Improvement: Network tab now contains wireless health checks
 • Improvement: removed CPU load display on Dashboard, but also improved the way it's calculated and displayed on Statistics
 • Improvement: renamed "E-mail" notification channel to "Email" for consistency
 • Improvement: changed "Load %" to "Usage %" for the memory graph on Statistics
 • Improvement: add/remove multiple DNS servers at once without having to reload the Network page
 • Improvement: removed third party websites for IP address & MAC vendor lookup in case vilfo.com is down. If vilfo.com is down, an error message will be displayed instead

v1.0.6

Lanserades Aug 22, 2018

This release is a hotfix for v1.0.5 that introduced bugs for some users.

 • Bug fix: improve parsing of devices. For some users, all devices disappeared.
 • Bug fix: handle pings to vpn gateways correctly
 • Bug fix: clean up redundant dns entries

v1.0.5

Lanserades Aug 20, 2018
 • New: added a footer during setup to allow switching of configuration options
 • New: added Websecuritas as a VPN provider
 • New: added Extension as a tab in the sidebar menu.
 • Bug fix: fixed issue preventing parental control rules to be removed
 • Bug fix: improved real time flow when removing devices from groups
 • Bug fix: fixed vulnerability related to browser extension. Added oauth authentication for all browser extension API requests
 • Bug fix: bypassing several ports at once could crash Vilfo.
 • Improvement: complete rewrite of Vilfos internal communication with the underlying OS

v1.0.4

Lanserades Aug 02, 2018
 • New: hide wireless password by default on Network
 • New: an icon will be displayed in the menu when there's an update available
 • New: possibility to change between DHCP/static IP configuration for WAN on Network
 • Bug fix: fixed eye icon on VPN provider page when hiding/showing VPN provider password
 • Bug fix: improved formatting on General
 • Bug fix: it is no longer possible to delete a group that is connected to a VPN server
 • Bug fix: before syncing regions from pre-integrated providers, make sure they're not currently used to prevent issues
 • Bug fix: chart on Dashboard showing the ping to VPN servers has been fixed and will now present correct information
 • Bug fix: fixed issues sending diagnostics
 • Bug fix: fixed issues when a VPN server assigns a Public IPv4 in the same subnet as the VPN server IP address
 • Bug fix: allow smaller subnet masks during static IP assignment (during the initial setup and on Network)
 • Bug fix: changing time format on General will now make that setting persistent across the entire Vilfo UI
 • Bug fix: do proper clean up of tun interfaces if Vilfo shuts down unexpectedly
 • Improvement: removed browser notifications as it didn't provide a lot of value

v1.0.3

Lanserades Jun 29, 2018
 • New: integrated ProtonVPN as a VPN provider
 • New: allow multiple port forwards with the same port (for devices in different groups)
 • New: allow 10 simultaneous VPN connections instead of the previous 6
 • New: on Devices you can now click on the region button for a connected group to see the generated OpenVPN configuration file
 • New: it's now possible to simultaneously connect multiple groups
 • New: updated icons to Font Awesome 5 Pro
 • New: when requesting a password reset, the admin username will be included in the reset email
 • Bug fix: NordVPN integration fixed
 • Bug fix: remove OpenVPN configuration files when a VPN provider is removed
 • Bug fix: remove unused debug API that didn't require authentication (Thanks Mullvad for reporting this)
 • Bug fix: ensure all static leases have required vilfo variables so devices don't "disappear" from Devices page
 • Bug fix: return an error message if a connection is attempted but 10 groups are already connected
 • Bug fix: sort groups by name in ascending order on Devices page
 • Bug fix: added support so computers connected to Vilfo can connect to PPTP servers
 • Improvement: wait three seconds after successful upgrade on System page before redirect to ensure a smooth transition
 • Improvement: rephrase "Provide login details for your provider" in setup to "Provide login details for <the selected VPN provider>"
 • Improvement: custom configuration uploader has become more responsive and works a lot better

Known issues

 • Latency graph on Dashboard doesn't work correctly
 • Routing issues if a VPN server assigns a Public IPv4 address to Vilfo that's in the same subnet as the VPN server IP address